Endonezya Seyyar Satış Tezgahı

Endonezya Seyyar Satış Tezgahı

Mobil ticaret yapan ve tezgah aracı eskidiği ya da bozulduğu için çalışamayan insanlara araç ve malzemelerini temin ediyoruz.

We're Waiting for Your Help

You can use the area on the right to support and help our project.
Donation Amount
Donor information